Artikel i Børsen Bæredygtig om nyt værktøj til klimaberegninger

Artikel i Børsen Bæredygtig om nyt værktøj til klimaberegninger


Et nyt værktøj til livscyklusanalyser (LCA) fra Aalborg Universitet ventes klar i 2025, men prototypen kan ifølge forskerne allerede nu gøre det lettere og billigere for danske virksomheder at træffe bedre beslutninger om CO2-reduktioner. 

I dette interview for Børsen Bæredygtig har jeg spurgt professor Jannick Schmidt fra Institut for Bæredygtighed og Planlægning om, hvad værktøjet kan bruges til i danske virksomheder i dag.