Email sent!
There has been an error, please check the information you entered and try again.

Case-historie: Vision-framework sparer tid i produktionen hos Grundfos

Pumpeproducenten Grundfos kan nu enkelt og hurtigt konfigurere nye vision-løsninger i produktionen uden brug af programmering. En vision-platform udviklet sammen med CIM.AS gør det muligt.

Den monotone summen af rullende transportbånd dirrer i luften i produktionsbygningen hos Grundfos. Pumpehuse, keramiklejer, statorelementer og et hav andre delkomponenter suser hver eneste dag af sted langs linjerne for at blive samlet til virksomhedens kerneprodukter – pumper, der ender i alt fra private hjem til industrivirksomheder og vandforsyningssektoren.

Jan Bigum står ved én af linjerne og ser på en terminal, der viser resultatet af en vision-inspektion af et statorelement. Han er lead engineer i afdelingen for produktions-it hos Grundfos og har ledet samarbejdet med CIM.AS om udviklingen af en ny vision-platform, der skærer kraftigt ned på tidsforbruget, når nye vision-løsninger skal installeres et sted i produktionen.

Det skal de ofte, for hos Grundfos er der ingen vej uden om vision, når pumperne skal inspiceres:

"Vision kommer ind der, hvor man er i tvivl, om vores procesudstyr er stabilt nok til at håndtere opgaven. Er der for eksempel buler i et pumpekammer eller revner i et keramikleje? Et andet vigtigt element er den manuelle del, hvor vi også bruger vision til at kontrollere, at vores folk har samlet pumperne rigtigt. Og så bruger vi vision sammen med robotter til at automatisere håndtering af emner i produktionen," forklarer Jan Bigum.

Dyrt og tidskrævende i begyndelsen
Vision-systemer begyndte at finde vej ind i produktionen hos Grundfos i 2003, men i det følgende årti havde Jan Bigum og hans kolleger ingen solid vision-platform at stå på, når folkene i produktionen ringede og bad om at få udviklet og installeret i en ny vision-løsning.

"De første vision-løsninger endte med at blive nogle meget tidskrævende og dyre projekter. Hver eneste gang måtte vi udvikle omkring 50 pct. af løsningen fra bunden, fordi det var svært for os at genanvende koden fra de tidligere projekter. Vi kom frem til, at vi blev nødt til at få udviklet en standardiseret vision-platform," siger Jan Bigum.

De første vision-projekter hos Grundfos endte med at blive tidskrævende og meget dyre. "Vi blev nødt til at få udviklet en standardiseret vision-platform," forklarer Jan Bigum, lead engineer i afdelingen for produktions-it hos Grundfos. (Foto: Mikkel Meister)

Under terminalen foran os fører transportbåndet løbende nye statorelementer forbi vision-systemets kritiske øje. Med den vision-platform, som CIM.AS de senere år har hjulpet Grundfos med at stable på benene, kan vision-systemet med få klik på musen konfigureres til at snakke sammen med mange forskellige typer hardware, for eksempel PLC'er, stregkodelæsere og kameramoduler. Det kan let flyttes fra en linje til en robot, når behovet opstår.

Det er heller ikke længere nødvendigt at beherske programmering i National Instruments-softwaren LabVIEW for at sætte en ny vision-løsning i sving et sted i produktionen. Nu kan de enkelte trin i inspektionen af en pumpedel udvælges fra en liste i brugergrænsefladen på skærmen.

"Førhen skulle vi sidde og programmere i LabVIEW for at implementere en ny vision-løsning. Nu kan du være specialist i vision-systemer uden at kende noget til LabVIEW, fordi den nye platform mere er en slags enterprisesoftware, som man let kan konfigurere. Det betyder, at en meget bredere vifte af folk kan implementere en ny vision-løsning i produktionen, og installationstiden er blevet minimeret væsentligt," fortæller Jan Bigum.

Simulering holder gang i linjen
Vision-platformen er dog stadig et framework, og det giver Jan Bigum og kollegerne i vision-afdelingen en frihed, som de ikke kan få med et færdigt hyldevare-produkt:

"Vi får tit forespørgsler om at implementere ny funktionalitet, og hvis der er tale om en helt speciel applikation inden for vision, kan vi selv udvikle den og smide den ind i maven på det eksisterende framework. Det giver os en meget stor fleksibilitet, som vi ikke får med et stykke færdigt software," siger vision-chefen.

Vi har over 150 vision-løsninger globalt, og det betyder, at vi i vision-afdelingen skal være meget træfsikre med det, vi laver. Nu har vi en gennemtestet vision-platform, som bare skal konfigureres, og det betyder, at vores folk kan fokusere på det vision-tekniske, uanset om løsningen skal implementeres i Frankrig eller i Serbien. Folk bliver meget selvhjulpne i produktionen, og så kører det bare...

—Jan Bigum, lead engineer i afdelingen for produktions-it, Grundfos.

Når der skal laves ændringer i en vision-løsning, skal den nye funktionalitet være gennemtestet, før den slippes løs ude på linjen. Men for Grundfos er det samtidig vigtigt at kunne holde linjerne kørende så uforstyrret som muligt, og derfor er en "kravlegård" til test af ny funktionalitet blevet bygget ind i vision-platformen:

"Det indbyggede simuleringsværktøj gør, at vi kan simulere ny funktionalitet offline med billedmateriale, som er gemt ude fra linjen. Det betyder, at vi kun skal stoppe produktionslinjen i få minutter for at introducere nye funktioner. Det er et stærkt værktøj, som vi bruger rigtig meget," siger Jan Bigum.

Let at eksportere platformen
På skærmen afslører talværdier og symboler, om ledninger er forbundet korrekt på statorelementet, og om tolerancerne er overholdt. Brugergrænsefladen indeholder kun det mest nødvendige, og hvor det er muligt, er tekstbeskeder skiftet ud med symboler. Statusbjælker, grønne flueben og røde stopskilte fortæller brugeren, at 10.776 elementer lige nu er blevet godkendt, mens 71 ikke klarede inspektionen – en fejlrate på 0,7 pct.

Brugergrænsefladen er skåret ned til de allermest nødvendige elementer. Softwaren indeholder et simuleringsværktøj, hvor ny funktionalitet kan afprøves med billeder taget ude fra linjen, før den går 'live'. (Foto: Mikkel Meister)

Det er et helt bevidst valg, som sammen med den enkle konfiguration gør det lettere at udrulle vision-platformen i andre af de i alt 56 lande, hvor Grundfos er repræsenteret på verdensplan. Her kan få udvalgte "superbrugere" klare opgaven, uden at der skal hyres nye specialister ind til vision-afdelingen i Grundfos.

"Vi har over 150 vision-løsninger globalt, og det betyder, at vi i vision-afdelingen skal være meget træfsikre med det, vi laver. Nu har vi en gennemtestet vision-platform, som bare skal konfigureres, og det betyder, at vores folk kan fokusere på det vision-tekniske, uanset om løsningen skal implementeres i Frankrig eller i Serbien. Folk bliver meget selvhjulpne i produktionen, og så kører det bare," siger Jan Bigum.

Konklusionen er den samme hos CIM.AS, der nu er klar til at udrulle vision-platformen hos andre virksomheder.

"Vision-platformen er nu så moden, at vi på kort tid kan implementere lignende løsninger andre steder i den danske industri. Det betyder, at vi kan løse klassiske machine vision-opgaver til en konkurrencedygtig pris og med lav risiko," siger salgsdirektør Anders Meister, CIM.AS.

Grundfos har 150 vision-løsninger på verdensplan. Med den nye vision-platform udviklet sammen med CIM.AS bliver det lettere at udrulle nye vision-løsninger i andre lande, uden at der skal hyres specialister ind til opgaven. (Foto: Mikkel Meister)(Case-historien er udarbejdet på opdrag fra og i samarbejde med CIM Industrial Systems A/S og Grundfos).